JobThai
บริษัท เอส จี อาร์ เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด
SGRGROUP คือกลุ่มบริษัทการก่อสร้าง ที่รับงานก่อสร้างกับหน่วยงานราชการ หลากหลายรูปแบบ งานถนน อาคาร และป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีประสบการณ์รับงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี เราประกอบธุรกิจด้วยความจริงใจ และพร้อมที่จะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า และทันสมัยยิ่งขึ้น
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - ยูนิฟอร์มบริษัท - โบนัสประจำปี
zero position en
Contacts
บริษัท เอส จี อาร์ เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด
19/67 (หมู่บ้านเดอะคอนเน็ค 1) เมืองทองธานี
Ban Mai Pak Kret Nonthaburi 11120