บริษัท ไทย ไบโอเฮิร์บ จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ ไบโอคลีนซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้สโลแกน "เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม" เพื่อให้ผู้บริโภคได้พบทางเลือกใหม่ในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มากจากธรรมชาติ เพราะนอกจากผู้บริโภคทุกท่านจะปลอดภัยจากสารเคมีแล้วยังมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความสมดุลตามธรรมชาติในระบบนิเวศ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยลดภาวะโลกร้อนในปัจุบัน
สวัสดิการ
มาตรฐาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทย ไบโอเฮิร์บ จำกัด
163/8/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ 43 11000
เว็บไซต์: www.thaibioherb.com
ใช้งานแผนที่