บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด
บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด เลขที่ 42/2 ม. 1 ถนนสุขุมวิท กม.ที่ 124.5 ตำบลทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อตุลาคม 2532 ดำเนินธุรกิจผลิตคาร์บอนแบลก ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทำยางรถยนต์
Benefits
  • 1. ค่ารักษาพยาบาล OPD/IPD/ทันตกรรม สำหรับพนักงานและครอบครัว
  • 2. ค่าการศึกษาบุตร
  • 3. ค่าอาหารกลางวัน
  • 4. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 5. ประกันอุบัติเหตุ
  • 6. ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน และตรวจประจำปี
  • 7. เครื่องแบบการทำงาน หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด
42/2 ม.1 ถนนสุขุมวิท 20230
Website: www.tcp.co.th