บริษัท ยูไนเต็ดแอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด
ทางบริษัท ยูไนเต็ดแอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี ได้พัฒนาและ ผลิตเครื่องเชื่อมพลาสติกด้วยระบบ Ultrasonic ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมเชื่อมพลาสติก
Benefits
  • เบียนขยัน + โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ยูไนเต็ดแอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด
พระราม 2 ซอย 48 10150