บริษัท อินโฟโปร บิสสิเนส โซลูชั่น จำกัด
บริษัท อินโฟโปร บิสสิเนส โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท อินโฟโปร จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2537
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการคำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยประสบการณ์ และบุคลากรที่มีความสามารถ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัทฯ ให้เป็นบริษัทฯ คนไทยที่สามารถผลิตซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักการว่า การทำงานต้องมีขั้นตอนแบบแผนแน่นอน (Methodology) ภายใต้การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (Project Management)
Software ของบริษัท Infopro ได้รับรางวัลชนะเลิศ Software ดีเด่นแห่งชาติ 2554 (TICTA2011) และรองชนะเลิศ Software ดีเด่นแห่งชาติ 2553 (TICTA2010)
Benefits
  • ประกันสังคม
  • ส่วนแบ่งคอมมิชชั่นประจำเดือน ทั้งสำหรับงานขายและงานบริการ
  • โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อินโฟโปร บิสสิเนส โซลูชั่น จำกัด
39/4 ซ.อินทามระ40 ถ.สุทธิสาร
Din Deang Din Daeng Bangkok 10400
See Map