บริษัท บางกอกกิจ จำกัด
เป็นบริษัทที่ดำเนินการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • โบนัสประจำปี
  • จัดสัมนาท่องเที่ยว
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บางกอกกิจ จำกัด
ศูนย์การค้าไพรเวซี่ มอลล์ 60/125 ม.19 12120