บริษัท ลู้บ เทคโนโลยี จำกัด
ผลืตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น
Benefits
  • - รถรับส่ง
  • - อาหารกลางวัน
  • - ข้าวฟรี
  • - ประกันภัยกลุ่ม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - สวัสดิการเงินช่วยเหลืออื่นๆ
  • - OT
  • - เวลาทำงาน : 8.30 - 17.30 (จันทร์ - ศุกร์)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ลู้บ เทคโนโลยี จำกัด
700/883 หมู่ 3 นิคมอมตะนคร เฟส 8
Nong Kakha Phan Thong Chon Buri 20160