บริษัท โกลด์ เอ็นจิเนียริ่ง เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
สถานตรวจสภาพรถ
ดูแลรักษารถยนต์ เปลี่ยนยาง
สวัสดิการ
  • -ประกันสังคม
  • -ประกันสุขภาพ
  • -เบี้ยขยัน
  • -โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โกลด์ เอ็นจิเนียริ่ง เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
58 ถ.เทียมร่วมมิตร 10310