บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิเคียวริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
Securitas Security Guard (Thailand) Company is a security services firm. The company specializes in guarding services. Securitas (Thailand) Company is based in Thailand with international expertise of such a world renowned brand as Securitas. Securitas is now the largest security manpower company in the world with some 300,000 security staff employed in nearly 50 countries.
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันสุขภาพและประกันชีวิตกลุ่ม
  • - อื่นๆ ตามที่กฏหมายกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิเคียวริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
29/1 อาคารปิยะเพลส หลังสวน ห้องเลขที่ 2AB ชั้น 2 ถ.เพลินจิต
Lumphini Pathum Wan Bangkok 10110
Directions
  • รถไฟฟ้า BTS ชิดลม