JobThai
บริษัท เอชดีเอ็มเอ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอชดีเอ็มเอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเข้าสินค้าเครื่องสำอางค์จากประเทศอเมริกา Graftobian ซึ่งเป็นนวัตกรรมสินค้า High Definition ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก HD Makeup เป็นสินค้าที่มีความละเอียะสูง เหมาะกับเทคโนโลยี High Definition ที่เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการโทรทัศน์
zero position en
Contacts
บริษัท เอชดีเอ็มเอ (ประเทศไทย) จำกัด
44 หมู่บ้านรวิภา สุขุมวิท 10260