บริษัท วันโกล คอนซัลติ้ง จำกัด
ให้คำปรึกษาด้านขอรับส่งเสริมการลงทุน จัดตั้งบริษัท วางแผนบัญชี และงานยื่นคำขอต่อหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการดำเนินการของนักลงทุนชาวต่างชาติ
สวัสดิการ
หยุดสองเสาร์ต่อเดือน ประกันสังคม โบนัสประจำปี พักร้อนประจำปี เบี้ยขยัน เบี้ยอาหารกลางวัน เบี้ยพิเศษ่ค่าเดินทาง ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วันโกล คอนซัลติ้ง จำกัด
318/122 เมอริท เพลส ซอย 87 แยก 10 ถ.ลาดพร้าว 10310
ใช้งานแผนที่