บริษัท เอส.ที.เจ. คอนเทนเนอร์ จำกัด
ผลิตกล่องลูกฟูกและบรรจุภัณฑ์
- ต้องการรับสมัครพนักงานบัญชี วุฒิอนุปริญญาขึ้นไป (ปวส.)
- สามารถใช้โปรแกรมบัญชีและโปรแกรมออฟฟิตได้ดี
- สามารถพิมพ์ดีดได้ถูกต้องและเร็ว
Benefits
  • -ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอส.ที.เจ. คอนเทนเนอร์ จำกัด
8/26 หมู่ 10 ซ.วัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม 73110