บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ ทุกชนิด ให้บริการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ทุกชนิด ผลิตซอฟท์แวร์เพื่อจัดจำหน่าย ให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จำกัด
1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 1103 ถ.พระราม 3
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
Website: www.wisepaq.com