JobThai
บริษัท เฟยดา จำกัด ดำเนิกกิจการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและแพทย์ทางเลือกมาเกือบ 20 ปีในประเทศไทย ได้พัฒนายาจากสมุนไพรจีนธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังได้ขยายงานด้านศูนย์รักษาด้วยแพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทย เพื่อให้บริการแก่ผู้รักสุขภาพอย่างครบวงจร
Benefits
1. ชุดพนักงาน 2. วันหยุดพักร้อน 3. ตรวจสุขภาพประจำปี 4. โบนัสประจำปี 5. ท่องเที่ยวประจำปี
zero position en
Contacts
บริษัท เฟยดา จำกัด
เลขที่ 213/5 อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 6
Khlong Toei Nuea Vadhana Bangkok 10110