บริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน) องค์กรเอกชนดำเนินธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพมาเป็นเวลานานกว่า 35 ปี ต้องการขยายงานเพิ่มบุคลากรเปิดแผนกใหม่ตามแผนงานปี 2556 รับพนักงานระดับบริหาร และพนักงานทั่วไปเข้าบรรจุตำแหน่ง ดังนี้
Benefits
  • -ประกันสังคม
  • -เบี้ยเลี้ยง
  • -โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2140-44 อาคารศูนย์สุขภาพประเทศไทย ถนนรามคำแหง
Huamak Bang Kapi Bangkok 10240
See Map