บริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด เป็นบริษัทในเครือ
ของกลุ่มบริษัทเอบิโก้ ประกอบกิจการเป็น ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์
นมยูเอชที (ตราไมโล, ตราฟาร์มโชคชัย และตราแอนลีน แอนมัม) และผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ พาสเจอร์ไรส์ ตรามาลี และ
นมพาสเจอร์ไรส์ ภายใต้แบรนด์ ฟาร์มโชคชัย
Benefits
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - เงินช่วยเหลือค่าทำศพสำหรับพนักงาน และครอบครัว
 • - กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ
 • - ค่ากะ
 • - ค่าเบี้ยขยัน 400/500/600
 • - ผลตอบแทนพิเศษตามเป้าหมาย
 • - ประกันชีวิต
 • - เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ปีละ 100,000 บาท
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • - ค่าโอที
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
Contacts
บริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด
333 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ
Klang Dong Pak Chong Nakhon Ratchasima 30320
Directions
 • บริษัท ตั้งอยู่ ถนนมิตรภาพ ติดฟาร์มโชคชัย
See Map