จากการร่วมลงทุนระหว่าง บจม.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำที่มีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกลุ่มแอกซ่า กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต ประกันสุขภาพและบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของโลก จึงส่งผลให้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งแลมีความเชี่ยวชาญในด้านการให้ความคุ้มครองทางการเงิน
Benefits
เงินเดือน โบนัสประจำปี ค่ารักษาพยาบาล
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
38/24-25 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา61 (คลอง4) จ.ปทุมธานี
Lat Sawai Lam Luk Ka Pathum Thani 12150