Orion Construction Co., Ltd.
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
สวัสดิการ
 • เงินเดือนประจำ
 • โบนัสประจำปี
 • หอพักพนักงาน
 • ประกันสังคม และสวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  Orion Construction Co., Ltd.
  99/213 อาคารวิเศษศิลป์ ชั้น 7
  Tha Raeng Bang Khen Bangkok 10230
  ใช้งานแผนที่