บริษัท โฟร์สแควร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท โฟร์สแควร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินงานด้านการออกแบบและติดตั้ง ระบบปรับอากาศ , ระบบท่อ ,ระบบไฟฟ้า และระบบห้องสะอาด (Cleanroom) ภายในโรงงานอุตสาหกรรม
Benefits
  • - เงินเดือนเริ่มต้นขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
  • - เงินประจำตำแหน่ง
  • - เงินเบี้ยเลี้ยงทำงานต่างจังหวัด
  • - มี OT,เบี้ยขยัน
  • - โบนัสประจำปี
  • - ชุดฟอร์ม
  • - ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โฟร์สแควร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
26/84 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน กม.43
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120
See Map