บริษัท แอ๊ดวานซ์ รีเอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จก. (Advance Reengineering Technology Co.,Ltd.) (ART) เป็นบริษัทที่นำเข้าสินค้าภายใต้ชื่อ TEADIT จากยุโรป และจำหน่ายปะเก็นและวัสดุกันรั่วซึมทุกชนิดในงานอุตสาหกรรมต่างๆอาทิเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี, กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ, กลุ่มโรงไฟฟ้า, กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และอีกหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
To see company's products more info please click PRODUCTS on www.teadit.eu
Benefits
  • - โบนัส
  • - ค่าตำแหน่ง
  • - ค่าโทรศัพท์
  • - ค่าน้ำมัน
  • - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก(ต่างจังหวัด)
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - เลี้ยงประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แอ๊ดวานซ์ รีเอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด
151/1 ม.5
Map Kha Nikhom Phatthana Rayong 21180
Website: www.teadit.eu