JobThai
บริษัท ไทยเฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกานัยเซชั่น จำกัด
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอบริการทางการรักษาพยาบาล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และเทคโนโลยีขั้นสูง โรงพยาบาลปิยะมินทร์ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ปัจจุบันทางโรงพยาบาล และบริษัทในเครือ กำลังขยายกิจการ จึงมีความต้องการรับสมัครบุคลากรหลายอัตรา ดังนี้
Benefits
- ปรับเงินเดือนประจำปี - ประกันสังคม - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และบุคคลในครอบครัว - สหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับพนักงาน
zero position en
Contacts
บริษัท ไทยเฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกานัยเซชั่น จำกัด
35/2-3
Bang Kaeo Bang Phli Samut Prakan 10540