บริษัท นิติพงษ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เริ่มธุรกิจด้วยการจัดตั้งเป็นสำนักงานนิติพงษ์ทนายความและการบัญชี เมื่อปี 2521
ต่อมาได้ปรับรูปแบบการบริหารจากเดิมโดยจัดตั้งเป็นบริษัท นิติพงษ์คอนซัลแตนท์ จำกัด
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2536 ให้บริการด้านจัดทำบัญชี การวางแผนภาษี การจดทะเบียนธุรกิจ
และให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย
จากประสบการณ์ที่ให้บริการด้านบัญชีและกฏหมาย
กว่า 30 ปี ทำให้ได้รับความไว้วางใจ
จากลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะจากจีนและไต้หวัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท นิติพงษ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
826/77-79 ซอยร.พ.เจ้าพระยา ถนนบรมราชชนนี 10700