โรงเรียนสอนภาษาเกาหลี คอมเมิร์ซ แอนด์ ลีดดิ้ง (C & L Korean Language School)
เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลีแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจรวมทั้งบุคคลที่มีความประสงค์ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้
Benefits
ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
โรงเรียนสอนภาษาเกาหลี คอมเมิร์ซ แอนด์ ลีดดิ้ง (C & L Korean Language School)
29/33-38 อาคารสยามคอนโดมีเนียม ชั้น2 ถนนพระราม9 10310