JobThai
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจน ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส
ห้างฯ เปิดปี 2547 ตอนนี้กำลังขยายธุรกิจ ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความสนใจและถนัดในการ รับทำระบบไฟฟ้า ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Benefits
  • ตามกฎหมายแรงงาน
  • zero position en
    Contacts
    ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจน ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส
    155/33 หมู่ท 10 ซ.คู้บอน 27 ถ.รามอินทรา
    Tha Raeng Bang Khen Bangkok 10203