JobThai
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี เอส.ซี.ไอ จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านงานจัดทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินให้กับองค์กรชั้นนำ
Benefits
- ประกันสังคม - ชุดฟอร์ม - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - วันหยุดตามกฏหมาย
zero position en
Contacts
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี เอส.ซี.ไอ จำกัด
200/176 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 ถนนแจ้งวัฒนะ
Thung Song Hong Lak Si Bangkok 10210