JobThai
บริการด้านการท่องเที่ยว จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน รับจัดกรุ๊ปทัวร์ เดินทางตามความต้องการ ทุกประเภท
Benefits
ประกันสังคม ฟรี อาหารกลางวัน 4 วัน จันทร์-พฤหัส
zero position en
Contacts
บริษัท วันเดอร์ฟูล เวิร์ดไวด์ จำกัด
320 อาคารตั้งฮั่วปัก ชั้น 3 ห้อง H ถนนพระราม 4
Maha Phruettharam Bang Rak Bangkok 10500
Directions
อาคารอยู่ทางออกรถไฟฟ้าใต้ดินหัวลำโพง ทางออกที่ 1 มหาพฤฒาราม อาคารเดียวกับธนาคารธนชาติ