เป็นบริษัทฯในเครือต่างประเทศ - ญี่ปุ่น ทึ่จำหน่ายนมผงสำหรับทารกและเด็กเล็ก เปิดดำเนินกิจการในประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนานหลายสิบปี
Benefits
  • โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกองทุนประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สโนว์ แบรนด์ สยาม จำกัด
1126/2 อาคารวานิช 2 ห้อง 1703 ชั้น 17 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
Makkasan Ratchathewi Bangkok 10400