บริษัท กฤษณา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
นำเข้า ส่งออก ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย สินค้าเคมีเกษตรแนวใหม่
Benefits
  • - เงินเดือน
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - คอมมิชชั่น
  • - โบนัส
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท กฤษณา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1010/16 ถนนพระราม 4 10500