บริษัท เฟรท คอนเน็กท์ จำกัด
บริษัทฯเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ต้องการรับบุคลากรเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เฟรท คอนเน็กท์ จำกัด
731 อาคาร พีเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนน อโศก-ดินแดง
Din Deang Din Daeng Bangkok 10400
See Map