บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าเครื่องจักร และ อุปกรณ์เบเกอรี่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็ม.เค. ยูนิกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
84/67-68 ซอยเจริญกรุง 80 ถนนเจริญกรุง 10120
เว็บไซต์: www.mkunigroup.com
ใช้งานแผนที่