บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จำกัด
บริษัทปลูกไม้สำหรับทำกระดาษ โรงงานผลิตชิ้นไม้สับ
จัดซื้อไม้ ขายต้นกระดาษ งานส่งออก งานขนส่ง งานท่าเรือ และงานจักรกลหนัก
สวัสดิการ
  • เงินเดือน
  • ค่าเช่าบ้าน
  • ค่าต่างจังหวัด
  • เงินตามหัวข้อการทำงานรายเดือน
  • เงินพิเศษประจำเดือน
  • ค่ากะ OT
  • สวัสดิการเบี้ยเลี้ยง
  • ค่า commission
  • ชุดฟอร์มพนักงาน งานเลี้ยงประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จำกัด
903 หมู่ 2 24120
เว็บไซต์: www.suankitti.com
ใช้งานแผนที่