บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ประกอบกิจการ Coil Center (ขายและบริการตัดเหล็ก)ตัดเหล็กแผ่น ปั๊มเหล็กแผ่น ขึ้นรูปเหล็กแผ่น เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 พฤศิจกายน 2532 เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2533 ทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างญี่ปุ่น และไทย มี 3 สาขา คือ <1>สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 54/10 หมู่ที่ 7 ซอยธรรมศิริ ถนนบางนา-ตราด กม. 25.5 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 <2>สาขาที่ 2 บางปะกง 700/351 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร บางนา-ตราด กม. 57 ต. ดอนหัวฬ่อ อ. เมือง ชลบุรี 2000 <3>สาขาที่ 3 เหมราช 500/81 หมู่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด ต. ตาสิทธิ์ อ. ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
Benefits
- ตามข้อกำหนดของบริษัท เช่น ประกันชีวิต - ประกันสุขภาพ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เบี้ยขยัน - สวัสดิการ กรณี บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต (บิดา/มารดา/บุตร/คู่สมรส) - ค่าครองชีพ - ค่ากะ - ค่าอาหารกะ - ค่าทักษะ - ชุดยูนิฟอร์ม - ค่าเดินทาง - ฟรี-อาหารกลางวัน - ค่าอาหารล่วงเวลา - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัส - ท่องเที่ยวประจำปี - กิจกรรมงานเลี้ยงและกีฬ่าสีประจำปีและสวัสดิการเงินช่วยเหลืออื่นๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด
สาขาที่ 2 บางปะกง 700/351 หมู่ 6
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan 10570
Website: www.ucc.co.th
Directions
ตรวจสอบแผนที่การเดินทางได้ที่ www.ucc.co.th