JobThai
McDonald's โอกาสดีๆ ที่แมคโดนัลด์ ที่คุณมีโอกาส ร่วมงานกับ Brand ระดับโลก เข้าร่วมหลักสูตรการจัดการร้านระดับสากลและร่วมเติบโตพร้อมกับการขยายสาขาทั่วประเทศ มีการขยายสาขาในประเทศไทยจำนวนมาก จึงได้เปิดรับสมัครผู้จัดการฝึกหัดและพนักงานจำนวนหลายอัตรา
Benefits
- อาหารฟรี 2 มื้อ - ชุดพนักงานฟรี - ค่าเดินทาง - ประกันกลุ่ม ค่ารักษาพยาบาล - กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการทำงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8 Positions
Contacts
บริษัท แมคไทย จำกัด
97/11 อาคารบิ๊กซี ราชดำริ ห้องออฟฟิศ 1 ชั้น 5 ถนนราชดำริห์
Lumphini Pathum Wan Bangkok 10330