บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ปั๊มขึ้นรูป และทำแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์ ส่งให้กับทางบริษัทฯ ลูกค้าชั้นนำของประเทศ โดยบริษัทฯ เปิดดำเนินการมา 20 ปี ปัจจุบัน 17 สาขา 22 โรงงาน ใน 10 ประเทศ
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เกิดความเหมาะสม จึงมีความประสงค์้เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
Benefits
 • - เงินเดือน (รายเดือน) ตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน
 • สวัสดิการสำหรับพนักงานบริษัท
 • - ค่าเช่าบ้าน
 • - เบี้ยขยัน
 • - รถรับ-ส่ง
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันสุขภาพและชีวิต (สำหรับพนักงานและครอบครัว)
 • - ค่ารักษาพยาบาลบิดา-มารดา
 • - ชุดทำงาน
 • - โบนัสประจำปี
 • - การปรับเงินเดือนประจำปี
 • - เงินกู้สวัสดิการ และ อื่นๆ
 • - โครงการพัฒนาการศึกษาด้านภาษาต่างประเทศให้กับบุคคลากร
Contacts
G-TEKT Eastern Co., Ltd.
58/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
Pluak Daeng Pluak Daeng Rayong 21140
See Map