บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ปั๊มขึ้นรูป และทำแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์ ส่งให้กับทางบริษัทฯ ลูกค้าชั้นนำของประเทศ โดยบริษัทฯ เปิดดำเนินการมา 20 ปี ปัจจุบัน 17 สาขา 22 โรงงาน ใน 10 ประเทศ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เกิดความเหมาะสม จึงมีความประสงค์้เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
Benefits
- เงินเดือน (รายเดือน) ตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน สวัสดิการสำหรับพนักงานบริษัท - ค่าเช่าบ้าน - เบี้ยขยัน - รถรับ-ส่ง - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพและชีวิต (สำหรับพนักงานและครอบครัว) - ค่ารักษาพยาบาลบิดา-มารดา - ชุดทำงาน - โบนัสประจำปี - การปรับเงินเดือนประจำปี - เงินกู้สวัสดิการ และ อื่นๆ - โครงการพัฒนาการศึกษาด้านภาษาต่างประเทศให้กับบุคคลากร
Contacts
G-TEKT Eastern Co., Ltd.
58/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
Pluak Daeng Pluak Daeng Rayong 21140
See Map