JobThai
Dakota-Technologies Co.,Ltd.
ทำธุรกิจ เทรดดิ้ง จำหน่าย ปั๊มและแม็คซีล สำหรับ ธุรกิจปิโตรเคมี โรงไฟฟ้าและ อุปกรณ์โรงงานอุตสหกรรมทุกประเภท
zero position en
Contacts
Dakota-Technologies Co.,Ltd.
111 ถนนสุขุมวิท 66/1 10260