บริษัท พี.ซี.ซี. เจนเนอรัล ซัพพลาย จำกัด
บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายและซ่อมบำรุงรักษา ระบบซักอบรีดอุตสาหกรรม ของผลิตภัณฑ์ อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย ในเขตภาคเหนือ
Benefits
  • เงินเดือนและสวัสดิการตามข้อตกลง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พี.ซี.ซี. เจนเนอรัล ซัพพลาย จำกัด
123 ม.1 หมู่บ้าน หนองอาบช้าง 50180
Website: www.pcc-th.com
See Map