Winning Ways Business Training & Consulting Center
ศูนย์ฝึกอบรมและบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ วินนิ่งเวย์ส ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะความรู้ของบุคคล ตลอดจนให้คำปรึกษาและข้อมูลงานวิจัยทางด้านธุรกิจแก่องค์กร บริษัท และผู้ประกอบการในธุรกิจทุกประเภท
Benefits
  • 1. โบนัสตามผลประกอบการ
  • 2. ประกันสังคม
  • 3. เงินเบี้ยเลี้ยงแต่ละโครงการ
There are currently no positions available.
Contacts
Winning Ways Business Training & Consulting Center
234/311 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์
Bang Mueang Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10270
See Map