JobThai
บริษัท สยายมสไมล์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ส่งเสริมการใช้บัตรสุขภาพกลุ่มข้าราชการเป็นสวัสดิการเสริมให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ
Benefits
-มีเงินเดือนประจำ(ไม่รวมคอมมิชชั่น) -ประกันสังคม -คอมมิชั่น -สวัดิการของบริษัท
zero position en
Contacts
บริษัท สยายมสไมล์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
27/25 ม.4 ซ.สายไหม35 10220