บริษัท อัลทิจูด เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จำกัด (ATS Thailand) เป็นบริษัทในเครือของ Altitude Technology Solutions Pty Ltd. (ATS Global) ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตคิดค้น อุปกรณ์และระบบจำลองสภาวะอากาศให้เสมือนอยู่บนที่สูง (Altitude Simulation) ด้วยเทคโนโลยีระดับโลกที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการแพทย์ชั้นนำจากนานาประเทศทั่วโลก
ATS Thailand ได้จัดตั้งขื้นเพื่อนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์และระบบดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการออกกำลังกายที่มีจุดมุ่งหมายในการแข่งขันทางกีฬา การออกกำลังกายในฟิตเนส และที่บ้าน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการฝึกฝนในระบบจำลองสภาวะอากาศให้เสมือนอยู่บนที่สูง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อัลทิจูด เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จำกัด
2521/39 ถนนลาดพร้าว 10310