บริษัท เอเชีย แอดวานซ์ ซัพพลายส์ จำกัด
บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
การวางระบบบาร์โค้ตครบวงจร ซึ่งมีการนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์บาร์โค้ต ได้แก่ Barcode Printer, Barcode Reader, Ribbon
การแปรรูป Label หรือสติ๊กเกอร์อุตสาหกรรมทุกประเภท
การวางระบบ Software ให้กับองค์กรต่างๆ
มีความประสงค์รับสมัครบุคคลากรเพื่อร่วมงานในตำแหน่งต่างๆดังรายละเอียดต่อไปนี้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอเชีย แอดวานซ์ ซัพพลายส์ จำกัด
22 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 6 10240
เว็บไซต์: www.asiaadvanced.com
ใช้งานแผนที่