บริษัท เบสท์ พริ้นติ้ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
ธุรกิจเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 เป็นธุรกิจประเภทสิ่งพิมพ์ รับออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ ประเภท Ink Jet Indoor-Out door, Print On Demand, ตรายาง, พิมพ์ OFF SET, Silk Screen
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยขยัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เบสท์ พริ้นติ้ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
13/12 10520