บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจสินค้าอุปโภค ประเภทข้าวสาร จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศเป็นระยะเวลากว่า 130 ปี มีความประสงค์รับสมัครพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ บรรจุเข้าทำงานเพื่อรองรับการขยายอัตรากำลังการผลิตและส่งออก ประจำสำนักงานใหญ่และโรงงาน ที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตช่วยเหลืองานศพ - ประกันสุขภาพ ( ผู้ป่วยนอก,ผู้ป่วยใน ) - ชุดฟอร์มพนักงาน - โบนัส - ตรวจสุขภาพประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - สวัสดิการบ้านพักพนักงาน กรณีปฏิบัติงานที่ จ.สระบุรี - ฝึกอบรมพัฒนา
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด
51 ม.6 ถนนพหลโยธิน
Phai Tam Nong Khae Saraburi 18140