บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจสินค้าอุปโภค ประเภทข้าวสาร จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศเป็นระยะเวลากว่า 130 ปี มีความประสงค์รับสมัครพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ บรรจุเข้าทำงานเพื่อรองรับการขยายอัตรากำลังการผลิตและส่งออก ประจำสำนักงานใหญ่และโรงงาน ที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
สวัสดิการ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตช่วยเหลืองานศพ
  • - ประกันสุขภาพ ( ผู้ป่วยนอก,ผู้ป่วยใน )
  • - ชุดฟอร์มพนักงาน
  • - โบนัส
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - สวัสดิการบ้านพักพนักงาน กรณีปฏิบัติงานที่ จ.สระบุรี
  • - ฝึกอบรมพัฒนา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด
51 ม.6 ถนนพหลโยธิน
Phai Tam Nong Khae Saraburi 18140