เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างมามากกว่า 35 ปี ทั้งงานก่อสร้างอาคาร โรงงาน และสาธารณูปโภค ฯลฯ
Benefits
ตามกฎหมายกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอสเอ็มซีซี (ประเทศไทย) จำกัด ( ในเครือบริษัท สุมิโตโม มิตซุย คอนสตรัคชั่น จำกัด )
26/49 อาคารอรกานต์ ชั้น 14 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต 10330
See Map