บริษัท ปรีชาสถาปัตยกรรมจีน จำกัด
รับเหมาก่อสร้างโรงเจ,ศาลเจ้าครบวงจร
Benefits
  • ประกันสังคม, ออกต่างจังหวัดมีเบี้ยเลี้ยง, มีที่พัก(ค่าเช่าบ้าน), ค่าพาหนะ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ปรีชาสถาปัตยกรรมจีน จำกัด
19 ม.6 74110