JobThai
บริษัท ปรีชาสถาปัตยกรรมจีน จำกัด
รับเหมาก่อสร้างโรงเจ,ศาลเจ้าครบวงจร
Benefits
ประกันสังคม, ออกต่างจังหวัดมีเบี้ยเลี้ยง, มีที่พัก(ค่าเช่าบ้าน), ค่าพาหนะ
zero position en
Contacts
บริษัท ปรีชาสถาปัตยกรรมจีน จำกัด
19 ม.6
Don Kai Di Krathum Baen Samut Sakhon 74110