บริษัท แมนูไลฟ์ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
ปัจจุบันได้สร้างบทบาทให้กับตัวแทนโดยการเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนส่วนบุคคลกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม โดยมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ทั้งประกันชีวิต ยูนิตลิงค์และกองทุนรวม
Benefits
-สำหรับตัวแทนเต็มเวลามีเงินสนับสนุนเงื่อนไข -มีการจัดให้เที่ยวต่างประเทศทุกปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แมนูไลฟ์ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
364/30
Thanon Phayathai Ratchathewi Bangkok 10400
See Map