เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2512 ผลิตสินค้าอุปโภคชั้นนำ อาทิ ผงซักฟอกเปา, น้ำยาล้างจานไลปอนเอฟ, ครีมอาบน้ำโซกุบุสซึ, ยาสีฟันซิสเทมมา/ซอลส์ฯลฯ จัดจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน
Benefits
1. มี OT ค่าล่วงเวลา 2. โบนัสประจำปี 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ 5. ตรวจสุขภาพประจำปี 6. ประกันอุบัติเหตุ 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 8. ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์บริษัท 9. ประกันสังคม 10.ค่ารักษาพยาบาลนอกเนื่องจากประกันสังคม 11.สหกรณ์ออมทรัพย์ 12.คูปองแลกผลิตภัณฑ์บริษัทประจำเดือน
Contacts
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
666 ถนนพระราม3
Bang Phongphang Yan Nawa Bangkok 10120
See Map