-นำเข้าป้ายเสื้อผ้า brand ดังต่างๆ เช่น Gap, Nike, Addidas, อื่นๆ
-ผลิตและส่งออกป้ายเสื้อผ้าไปยังต่างประเทศ เช่น brand Benetton
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
SML (Thailand) CO., Ltd.
อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ ตึก 1 ชั้น 17 ห้องเลขที่ 252/21 D 10320
เว็บไซต์: www.sml.com
ใช้งานแผนที่