บริษัท แองเจล่า แฟชั่น จำกัด
ประกอบกิจการค้านำเข้า ส่งออก ขายส่งและขายปลีก เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย
Benefits
บริษัทพิจารณาผลงานและระยะเวลาการทำงาน ความขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ จะให้โบนัสประจำปีตามที่กำหนดในเงื่อนไขของบริษัท
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แองเจล่า แฟชั่น จำกัด
129 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 53
Bang Bamru Bang Phlat Bangkok 10700
Directions
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 53
See Map