บริษัท เบล เพอร์ฟูมส์ จำกัด
จำหน่ายน้ำหอม
สวัสดิการ
- สวัสดิการประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน - สวัสดิการอื่นๆ - เงินรางวัล - กิจกรรมสันทนาการและโครงการกีฬาต่างๆ - เบี้ยเลี้ยง - เงินเดือนประจำ - ค่าคอมมิชชั่น - โอที
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เบล เพอร์ฟูมส์ จำกัด
238/1-3 อาคารดิเอ็กเซ็กคิวทีฟ รีเจ้นท์
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
เว็บไซต์: www.belperfumes.com
ใช้งานแผนที่