บริษัท เบล เพอร์ฟูมส์ จำกัด
จำหน่ายน้ำหอม
Benefits
  • - สวัสดิการประกันสังคม
  • - กองทุนเงินทดแทน
  • - ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
  • - สวัสดิการอื่นๆ
  • - เงินรางวัล
  • - กิจกรรมสันทนาการและโครงการกีฬาต่างๆ
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - เงินเดือนประจำ
  • - ค่าคอมมิชชั่น
  • - โอที
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เบล เพอร์ฟูมส์ จำกัด
238/1-3 อาคารดิเอ็กเซ็กคิวทีฟ รีเจ้นท์
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
See Map