บริษัท อมรันทา จำกัด
ดำเนินธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและฟิตเนส
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสประจำปี
  • - ชุดพนักงานหรือบริการซักรีดชุดทำงาน
  • - สวัสดิการอาหาร
  • - สวัสดิการอื่นๆ ตามตำแหน่งงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อมรันทา จำกัด
เลขที่ 1 ซอยโรหิตสุข 10310
See Map